Kivulja koja život znači

U 40-im i 50-im godinama života prvi puta primijetimo drastični pad u tjelesnoj izvedbi. Što onda učiniti? #Lifespan / #Healthspan