Kivulja koja život znači

Main point

U 40-im i 50-im godinama života prvi puta primijetimo drastični pad u tjelesnoj izvedbi. Što onda učiniti? #Lifespan / #Healthspan

Ovdje je prikazan graf koji možda najbolje pokazuje cilj i smisao vježbanja u svrhu zdravlja i dugovječnosti. Ono što zapravo želimo sa svim intervencijama je postići takozvani “Squaring” krivulje kvalitete života. Sa naglim padom kvalitete u što kasnijoj životnoj dobi. Koja je zapravo puno bolja opcija od kontinuiranog pada koji nastupa puno ranije u životu ako na vrijeme ne krenemo sa intervencijama.

Neizbježno je da život ide svojom putanjom. No itekako o nama ovisi kako će izgledati ta naša starost. Hoćemo li biti prikovani za krevet posljednjih 10 godina ili ćemo se družiti sa našim najmilijima. Brzina kojom idemo u tom smjeru ovisi o nekoliko faktora:

1. Stupanj tjelesne spremnosti na početku silazne putanje (Objektivni pokazatelji poput VO2 Max, jakost u izvedbi specifičnih pokreta, jačina stiska šake…)

2. Zdravstveni status (Stupanj ateroskleroze, funkcija metaboličkog aparata)

3. Razina treninga/tjelesne aktivnosti kojeg provodimo (Učestalost i kvaliteta)

4. Kvaliteta navika (Kvaliteta spavanja, prehrane, kontrola stresa…)

5. Razina mobilnosti i agilnosti (Vrlo često izostavljena stavka, no itekako bitna. Ona koliko god se činila nebitnom vrlo često odlučuje o životu ili smrti ako gledamo učestalost padova i komplikacije istih.

Za brigu o kvalitetnom i uspješnom starenju nikad nije rano ali ni kasno. Uvijek možemo napraviti nešto kako bi sebi pružili najbolju moguću šansu za zavidnu funkcionalnost u starijoj životnoj dobi.

Ako niste sigurni kako pristupiti ovome a želite učiniti već sada nešto za sebe. Budite sigurni da postoje osobe koje vam mogu pomoći da osigurate sebi najbolje šanse za tu željenu krivulju kvalitete života.

#Longevity #Dugovječnost #Zdravlje #Health #Starenje

Jedan dobar razgovor na ovu temu

Human LAB Podcast YouTube

POTRAŽI HUMAN LAB PODCAST
NA DRUŠTVENIM MREŽAMA